הרב נחום כהן

שליט"א

שעות קבלת – קהל בימים: ראשון ושלישי משעה 7 בערב עד שעה 8 בערב.
בבית ספר "בשעריך"' רחוב תובל 6 ירושלים

השיעורים לקוחים מפרשת שבוע שבהם שזורים :

מידות טובות , חיזוק באמונה, ביטחון בה', שלום בית, סיפורי צדיקים ,התעלות רוחנית, חינוך והתקרבות לאבינו שבשמים מתוך שמחה ורוגע

על מנת להתחברת לקבוצת הוואצאפ של כבוד הרב יש לשלוח הודעה למספר 054-9372425 עם שם השולח

"טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף"

קהל נכבד ויקר !!
כבוד מורנו ורבינו הרב נחום כהן שליט"א
כותב ספר תורה לכבוד מלך המשיח!!!

הרוצה לזכות במצווה חשובה ונעלה זו
יכול לתרום כנדבת ליבו

בנק פועלים : 12 / סניף : 533 / חשבון : 27500 / ע"ש : כהן נחום