כל המעונין לתרום להפצת התורה,

ולזיכוי הרבים באתר זה.

בכדי שנוכל להמשיך את הפצת התורה.

ולתפעל את האתר ברמה גבוהה ואיכותית.

יוכל לתרום בפרטים הבאים:

בנק הפועלים סניף גאולה ירושלים

מספר בנק – 12

מספר סניף – 533

מספר חשבון – 27500